viena dovana
daugybė ačiū

PATIKRINKITE DOVANŲ KORTELĖS
PINIGŲ LIKUTĮ

Kortelės numeris:

16 skaitmenų numeris be tarpų arba brūkšnelių

Apsaugos kodas:

6 skaitmenų numeris esantis kortelės galinėje pusėje

NAUDOJIMOSI DOVANŲ KORTELE
SĄLYGOS

Galioja nuo 2016-10-01
Nauja redakcija nuo 2018-07-24
Sąvokos

Ši kortelė yra RYO dovanų kortelė. Naudotojas („jūs“) yra asmuo, įsigijęs ir (arba) naudojantis kortelę PC RYO prekybos vietose. „Prekybos vieta“ yra pardavimo vieta, kur kortelė gali būti naudojama atsiskaityti už pirkinius. Kortelę UAB ”EfTEN RYO“ (RYO prekybos centro) vardu išduoda EML Payments („EML“). Visos trys šalys bendrai vadinamos „mes“.

Galiojančios sąlygos

Įsigydami ar naudodamiesi kortele, sutinkate su šiomis sąlygomis. Kortelę gali įsigyti ar naudoti asmenys nuo 14 metų amžiaus. Kortelė išduodama laikantis šių sąlygų. Pasiliekame sau teisę retkarčiais keisti nustatytas sąlygas. Visos atnaujintos sąlygos skelbiamos tinklalapyje http://www.ryo.lt. Sąlygos reglamentuojamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir, naudodamiesi kortele, patvirtinate, kad sutinkate su išimtine Lietuvos teismų jurisdikcija.

Iš anksto nustatyta vertė

Kortelė prilygsta gryniesiems pinigams, todėl su ja reikia elgtis atsakingai. Ši kortelė nėra kreditinė, debetinė ar mokėjimo kortelė, o iš anksto nustatytą vertę ir galiojimo pabaigos datą turinti kortelė. Naudotojas negali išleisti didesnės sumos, nei yra kortelėje. Kortelė į grynuosius pinigus ar kitas korteles nekeičiama.

Likučio tikrinimas

Likutį galite nemokamai pasitikrinti tinklalapyje http:www.ryo.lt/korteleslikutis Įveskite šešiolikos skaitmenų kortelės numerį bei šešis saugos kodo skaitmenis, nurodytus kitoje kortelės pusėje, ir patikrinkite kortelės likutį bei galiojimo datą.

Autorizacija

Kortelė neturi PIN kodo. Sandoris patvirtinamas gavėjo parašu ant kasos kvito. Norėdami pasinaudoti kortele, privalote pateikti asmens tapatybės dokumentą su parašu, jeigu to pareikalauja prekybos vietoje. Naudojantis šia kortele, negalima iš bankomatų pasiimti grynųjų pinigų.

Galiojimas

Kortelė galioja 6 mėnesius nuo papildymo tam tikra suma. Pasibaigus kortelės galiojimo terminui, netenkate visų kortelėje likusių pinigų, ir jie atitenka kortelę išdavusiai bendrovei. Kortelės galiojimas nutrūksta ir ja daugiau naudotis nebegalima. Turime teisę užblokuoti kortelę ar nutraukti jos galiojimą bet kuriuo metu, kilus įtarimui dėl sukčiavimo ar kitokio pobūdžio nusikalstamos veiklos. Kortelės galiojimo terminas pratęsiamas, sumokėjus 3 Eur administracinį mokestį.

Skundai

Neatsakome už jokias prekes ar paslaugas, už kurias buvo sumokėta šia kortele. Todėl bet kokio pobūdžio skundai dėl prekių ar paslaugų turėtų būti teikiami atitinkamai prekybos vietai. Skundai dėl kortelės turėtų būti teikiami RYO prekybos centrui. Neatsakome už pamestą, pavogtą ar sugadintą kortelę. Tokiu atveju, netenkate kortelėje buvusios pinigų sumos. Neatsakome už atvejus, kai kortele pasinaudoja kitas asmuo nei kortelės savininkas. Tokiu atveju, netenkate pinigų sumos, kurią išleidžia kortele atsiskaitęs asmuo. Neprisiimame atsakomybės, jeigu kortelės negalima naudoti dėl trečiųjų šalių kaltės.

Pamesta kortelė, kortelė su defektais

Pamesta, pavogta, sugadinta ar su defektais kortelė gali būti pakeista į naują sumokėjus 5 eur administracinį mokestį. Sena kortelė blokuojama.

Valiuta

Kortelės valiuta – eurai.

Kontaktinė informacija

Klausimus apie kortelės įsigijimą ar naudojimo vietas galite pateikti RYO prekybos centrui (www.ryo.lt, +370 700 77775, +370 45 401603).